• Home

Kijk binnen in De Verdieping… 

Het gemeentebestuur renoveerde het mooie ophaalmachinegebouw op het mijnterrein en gaf het, samen met een aangebouwd nieuw gedeelte, een herbestemming, waarin een passiefschool voor ons Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden-Zolder (CVO) en een geklasseerd bezoekersgedeelte centraal staan.  

Dit gebouw draagt de naam De Verdieping.   

Voor de realisatie van dit alles kon het gemeentebestuur een beroep doen op de financiële hulp van verschillende partners, zoals Efro, Agion, Onroerend Erfgoed, Toerisme Vlaanderen, LSM en de provincie Limburg.

De eerste herbestemming van het ophaalmachinegebouw is dus de huisvesting van het CVO De Verdieping.  De vroegere avondschool groeide in de loop der jaren immers uit tot het prototype van instelling waar jong en oud zijn gading vindt rond bijscholing.  Dit schoolgedeelte, dat zich situeert in de aangebouwde nieuwbouw en deels in het gerestaureerde gebouw,  maakt deel uit van een pilootproject waarbij 24 Vlaamse passiefscholen verspreid over alle provincies en onderwijsnetten gebouwd worden.  Het is dan ook een uniek schoolgebouw, waarin een maximaal gebruik van duurzame materialen en technieken wordt nagestreefd.

Meer info
CVO De Verdieping
Schachtplein 1
3550 Heusden-Zolder
011 53 87 33
www.cvodeverdieping.be

Het ophaalmachinegebouw is ook een indrukwekkend erfgoedgebouw met een rijk verleden. Daarom wordt een belangrijk gedeelte van het gebouw voor het publiek toegankelijk.  Een deel van het vroegere machinepark werd bewaard en gerestaureerd en is hier te bewonderen via een toeristische erfgoedwandeling met de naam ZLDR LUCHTFABRIEK

Locatie
De Verdieping
Marktplein 5
3550 Heusden-Zolder
011 80 80 88
www.heusden-zolder.be/toerisme

zoeken